Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 185
Jazyk: česky
Epidemiologie
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Jana Amlerová…
Hlavní náplní předmětu epidemiologie je studium vzniku nákaz, zákonitostí jejich šíření a aplikace epidemiologických opatření. Patří sem veškerá činnost založená na přerušení šíření nákaz, eliminaci zdrojů nákaz,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 187
Jazyk: česky
Imunolologie
MUDr. Jana Amlerová Ph.D.
Imunitu lze definovat jako sled dějů humorálního a buněčného charakteru zprostředkovávající schopnost organismu rozeznat cizorodé látky, například viry, bakterie, alergeny nebo i patologicky pozměněné vlastní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 188
Jazyk: česky
Klinická biochemie
RNDr. Taťána Drechslerová
Učební text je určen pro výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Učební text se zabývá metodami…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 189
Jazyk: česky
Klinická biochemie
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie. V prvé části…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 190
Jazyk: česky
Barvicí metody v histologii
MVDr. Petr Mráz
Postupy barvení různých histologických materiálů, výsledky barvení. Principy metod.
ZDARMA