Sociální události spojené se zaměstnáním a jeho ztrátou
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální události spojené se zaměstnáním a jeho ztrátou
Sociální události spojené se zaměstnáním a jeho ztrátou

Autoři

Mgr. Lucie Táborská

Anotace

Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občana sociálního státu. Velká část občanů si toto právo dokáže zajistit vlastními silami. Na pracovním trhu jsou však i skupiny osob, které se potýkají s nezaměstnaností či bariérami, a s tím související sníženou životní úrovní, sociální exkluzí a dalšími nepříjemnými důsledky. Na tyto osoby se pak zaměřuje systém sociální ochrany v rámci politiky zaměstnanosti státu. V tomto kurzu se seznámíme s pojmy pracovní trh, pracovní síla a nezaměstnanost (nezaměstnaný). Zaměříme se na příčiny a důsledky nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti dlouhodobé. Nakonec se podíváme na to, jakou pomoc můžeme klientovi, který se potýká s touto sociální událostí, nabídnout – tedy na pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti ČR a činnost jednotlivých subjektů v jejím rámci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory