Preventivní a edukační činnost sociálního pracovníka ve vztahu ke zdraví a nemocem
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Preventivní a edukační činnost sociálního pracovníka ve vztahu ke zdraví a nemocem
Preventivní a edukační činnost sociálního pracovníka ve vztahu ke zdraví a nemocem

Autoři

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Anotace

Kurz Preventivní a edukační činnost sociálního pracovníka seznámí studenty se základními pojmy zdraví a prevence. Informuje o významu zdraví pro jedince a společnost a možnostech podpory zdraví v rámci prevence. Seznámí studenty se základními otázky hygieny a epidemiologie, které jsou důležité pro sociálního pracovníka. Poslední lekce je zaměřená na edukační činnost sociálního pracovníka. Kurz je přípravou pro následující kurz Činnost sociálního pracovníka u vybraných nemocí, který má studenta připravit pro konkrétní praktickou práci s klientem a jeho rodinou při změnách zdravotního stavu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory