Dějiny pedagogiky 3
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dějiny pedagogiky 3
Dějiny pedagogiky 3

Autoři

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na vývoj pedagogiky od 18. století do začátku 20. století - Immanuel Kant, Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Fröbel, Karel Marx, S?ren Kierkegaard, Wilhelm Dilthey.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory