Zabezpečení rodinných domů 2B
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zabezpečení rodinných domů 2B
Zabezpečení rodinných domů 2B

Autoři

Petr Hulík, Pavel Zeman

Anotace

Téma se zabývá technologiemi, které jsou součástí každé aplikace PZTS v rodinném domě. Jsou to řídicí ústředny a jejich příslušenství, vstupní prvky a výstupní prvky. Je zde kladen důraz na poplachovou signalizaci a poplachovou komunikaci. Poplachová komunikace je z bezpečnostního hlediska jednou z nejdůležitějších částí PZTS.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory