Objektové programování pro web
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Objektové programování pro web
Objektové programování pro web

Autoři

Ing. Bc. Michal Bubílek

Anotace

Výukový materiál se bude zabývat moderní tvorbou webových aplikací se zaměřením na serverovou část. Student se postupně seznámí se všemi zásadními tématy od webové komunikace, kódování webových stránek, přes objektové programování až k programování na straně serveru a komunikace s databázovými servery. Objektové programování v PHP na straně webového serveru bude stěžejní částí výukových materiálů a student bude seznamován s typickými modelovými situacemi, bezpečností, prací s databází a dalšími tématy. Student se však dostatečně seznámí i s technologiemi HTML a CSS, které jsou právě na serveru jazykem PHP obvykle generovány. Materiál nebude koncipován jako kompletní referenční příručka jazyků, nýbrž čtenáře seznámí s problematikou a typickými modelovými příklady a nabídne a vysvětlí řešení. Budou zde sepsány klíčové vlastnosti jazyků, které budou vysvětleny a názorně ukázány na příkladech. Studenti si budou moci své znalosti ověřit formou připravených testových otázek, kde bude kladen důraz na pochopení problematiky a ne encyklopedickou znalost technologií.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory