Místní komunikace
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Místní komunikace
Místní komunikace

Autoři

Vojtěch Novotný

Anotace

Tento výukový materiál představuje základní úvod do problematiky dopravy a mobility ve městech a s tím souvisejících aspektů vztahu dopravy a veřejných prostranství a role dopravy v uličním prostoru. Seznámí čtenáře s pojmem „místní komunikace“, včetně typologie místních komunikací, jejich dopravně-inženýrským řešením a stavebním uspořádáním. S touto problematikou souvisí i principy zklidnění dopravy, řešení křižovatek, zastávek a opatření pro preferenci veřejné dopravy. Specifickou problematikou, kterou se rovněž výukový materiál zabývá, jsou podmínky pro pohyb chodců a cyklistů, pěší zóny a zóny 30. Neoddělitelným tématem je také parkování a zásady jeho optimálního řešení ve městech.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory