Sprechzimmer der Dentalhygienikerin
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Sprechzimmer der Dentalhygienikerin
Sprechzimmer der Dentalhygienikerin

Autoři

Mgr. Kateřina Kočová

Anotace

Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obor diplomovaná dentální hygienistka a je zpracován v souladu s učebním plánem zmiňovaných oborů. Zabývá se ordinací dentální hygienistky. Velká pozornost je věnována nástrojům, přístrojům a pomůckám, které dentální hygienistka používá. Zabývá se rentgenem a druhy rentgenových snímků. Zahrnuje také problematiku hygieny, desinfekce a sterilizace.Dieses Unterrichtsmaterial ist für den Fachdeutschunterricht an den medizinischen Fachoberschulen bestimmt. Sein Inhalt wird auf das Fach Diplomierte Dentalhygienikerin konzentriert. Es wird im Einklang mit dem Lehrplan der erwähnten Fächer ausgearbeitet. Es beschäftigt sich mit dem Sprechzimmer der Dentalhygienikerin. Große Aufmerksamkeit wird Geräten, Instrumenten und Hilfsmitteln gewidmet, die die Dentalhygienikerin benutzt. Es beschäftigt sich mit dem Röntgen und Arten der Röntgenaufnahmen. Es umfasst auch Problematik der Hygiene, Desinfektion und Sterilisation.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory