Zvuková technika a elektroakustika (zvuková technika + elektrotechnika)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zvuková technika a elektroakustika (zvuková technika + elektrotechnika)
Zvuková technika a elektroakustika (zvuková technika + elektrotechnika)

Autoři

Ing. Tomáš Vyšinský

Anotace

Výukový materiál je ve své první polovině zaměřen na teorii elektrotechniky pro promítačský kurz, kde jsou důkladně vysvětleny principy elektrických jevů, vodičů a polovodičů a jejich aplikace v konkrétních elektrických prvcích. Zmíněny jsou také principy některých dalších zařízení s důrazem na jejich využitelnost v kině. Nechybí ani základní BOZP včetně uvedení důležitých předpisů a norem. Druhá polovina se věnuje teorii zvuku, zvukovým jevům, fyziologii lidského sluchu a akustice uzavřených prostor. Důležitou kapitolou je popis elektroakustického řetězce v kině včetně zvukových systémů minulých i budoucích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory