Nežádoucí účinky léčiv
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Nežádoucí účinky léčiv
Nežádoucí účinky léčiv

Autoři

PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

Anotace

Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o „nepříznivé” nežádoucí účinky (NÚ), které pro svoji závažnost mohou vést ke snížení dávek, popřípadě k ukončení léčby daným léčivem. Při předávkování léčivy se pak objevují účinky toxické.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory