Dítě se sluchovým postižením ve tříde (Surdopedie)
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dítě se sluchovým postižením ve tříde (Surdopedie)
Dítě se sluchovým postižením ve tříde (Surdopedie)

Autoři

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na práci s dítetem se sluchovám postižením ve třídě. Věnuje se i anatomii a fyziologii sluchového orgánu a vyzvětluje postižení sluchového orgánu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory