Práce s dokumentací klienta
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Práce s dokumentací klienta
Práce s dokumentací klienta

Autoři

Mgr. Lenka Rucká

Anotace

V tomto kurzu se student naučí pracovat s potřebnou dokumentací, legislativními normami a dalšími odbornými zdroji. Student bude schopen zjištěná fakta zkompletovat a prezentovat. Student dokáže poskytnuté intervence zaznamenat do dokumentace klienta, včetně práce s elektronickými databázemi. Dále umí vyhodnocovat intervence jako součást intervenčního / individuálního plánu, včetně zpracování závěrečných hodnocení a zpráv dle typu využité metody, umí vypracovat IP, IPOD, komunitní projekt.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory