Kombinované korunky
Kombinované korunky

Autoři

Bc. Martina Bazalová, Bc. Jana Majerová, Bc. Vladimír Špaček

Anotace

Výukový materiál předkládá ucelené informace o konkrétních druzích korunkových náhrad. Čtenář má možnost se seznámit pracovním postupem jednotlivých náhrad, s použitými materiály, s indikací, kontraindikací, preparací pro konkrétní typ stomatologické náhrady.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory