Datová centra, cloudy a co s tím (Datová centra, Cloudy a virtualizace)
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Datová centra, cloudy a co s tím (Datová centra, Cloudy a virtualizace)
Datová centra, cloudy a co s tím (Datová centra, Cloudy a virtualizace)

Autoři

Leoš Boháč

Anotace

Datová centra a informační cloudy jsou témata, která významně zasáhla do budování a provozování moderních informačních systémů. Jejich výhody a popularita jsou natolik značné, že je vhodné si osvojit alespoň některé základní znalosti v tomto oboru. Zajímavé je také pozorovat samotných vývoj informačních technologií a identifikovat v něm užití technologie datových center a cloudů. Text modulu stručně seznamuje čtenáře s tématem virtualizace, což je jeden ze stavebních kamenů moderních datových center a potažmo s tím i informačních cloudů. V neposlední řade také zmiňujeme možnost využití cloudů v různých specifických typech modulárních služeb.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory