Výživa člověka
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Výživa člověka
Výživa člověka

Autoři

Jana Szücs, Markéta Vojtová, Ivana Kadlecová

Anotace

Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných zákonitostí. Výukový materiál také nastiňuje stravování dle alternativních stylů a etnických a kulturních odlišností. V neposlední řadě se zabývá výživou jako prevencí proti neinfekčním chorobám, dietetikou a parenterální a enterální výživou.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory