Absolventský seminář
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Absolventský seminář
Absolventský seminář

Autoři

Ing. Kateřina Sosnová, Ing. Michal Mertl

Anotace

Tento výukový materiál slouží jako manuál pro studenty druhých a třetích ročníků vyšších odborných škol zdravotnických. Obsahuje nejen text, ale i názorné obrázky a videa. Je zde nastíněn doporučený postup při zpracování absolventské práce z hlediska teoretické a praktické části a také technické zpracování ABP do elektronické podoby tak, aby byly zachovány normy a pravidla pro správnou tvorbu. Jsou zde také uvedeny příklady teoreticko – praktických absolventských prací pro jednotlivé obory.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory