Obecná pedagogika 3
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Obecná pedagogika 3
Obecná pedagogika 3

Autoři

PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na pedagogiku, její historii a současnost práce pedagogického procovníka v českém prostředí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory