Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace

Autoři

Jaroslava Knapová.

Anotace

Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před, během a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která budou blíže specifikována.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory