Rodinná výchova a výchovné styly
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Rodinná výchova a výchovné styly
Rodinná výchova a výchovné styly

Autoři

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Anotace

Kurz je zaměřen na porozumění problematice výchovných stylů. Toto téma je dnes základem dobré spolupráce rodiny a školy. Je pojaté šířeji, úvod kurzu je věnován postavení jedince ve společnosti, dále se zaměřuje na vliv rodiny a její funkce, postupně přechází ke konkrétní problematice výchovných stylů a výchovných prostředků. Specifická pozornost je věnována tématu teoriím sepjetí/spolupráce rodiny a školy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory