Fachdeutsch für Landarbeiter
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Fachdeutsch für Landarbeiter
Fachdeutsch für Landarbeiter

Autoři

Mgr. Ladislava Hanibalová

Anotace

Jedná se o stručné texty, slovní zásobu z oblasti němčina v zemědělství a o cvičení určená k upevnění slovní zásoby. Za každým cvičením následuje správné řešení. Výukový materiál je rozdělen do těchto deseti tematických oblastí: zemědělství a počasí, půda, pěstování rostlin, pěstování ovoce, zeleniny a květin, trvalé travní porosty, les, chov hospodářských zvířat, chov ryb, zemědělské stroje, ochrana životního prostředí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory