Farmakologie
Farmakologie

Autoři

PharmDr. Lenka Láníčková

Anotace

Farmakologie jako základní vědní disciplína oboru diplomovaný farmaceutický asistent.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory