Pharmakologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Pharmakologie
Pharmakologie

Autoři

Mgr. Marcela Šlajsová

Anotace

Studijní materiál vysvětluje pojem farmakologie a přináší krátký přehled o historii farmakologie a indikačních skupinách. Kapitoly se věnují farmakokinetice a farmakodynamice, především vedlejším účinkům léčiv a vzájemným interakcím. Čtenáři zde najdou základní principy samoléčby a cenné informace o homeopatii. Na konci této části jsou krátce popsány trendy ve farmakologii.Das Studienmaterial erklärt den Begriff Pharmakologie und bringt eine kurze Übersicht über die Geschichte der Pharmakologie und über die Indikatiosgruppen. Die Kapitel widmen sich der Pharmakokinetik und der Pharmakodynamik, vor allem Neben- und Wechselwirkungen der Arzneimittel. Die Leser finden hier auch die Grundprinzipien der Selbstmedikation und wertvolle Informationen über die Homöopathie. Am Ende dieses Teiles werden kurz Trends in der Pharmakologie beschrieben.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory