Inkluzivní pedagogika
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika

Autoři

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Anotace

Obsah kurzu: Pojem inkluzivní pedagogika; Pojmy inkluze, integrace, společné vzdělávání, segregace; Podmínky inkluzivního přístupu; Základní legislativní dokumenty; Pedagogická diagnostika; Plán pedagogické podpory; Pedagogická opatření; Spolupráce s odbornými institucemi, s dalšími odborníky; Kazuistiky

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory