Biochemie pro obor DFA
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Biochemie pro obor DFA
Biochemie pro obor DFA

Autoři

Mgr. Martina Valachová, Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová

Anotace

Biochemie je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o stavbě živých organismů a biochemických dějích probíhajících v jejich těle. Jednotlivé kapitoly pojednávají o prvkovém a látkovém složení hmoty, o základních organických látkách, tedy sacharidech, lipidech, proteinech a nukleových kyselinách. U každé skupiny jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti látek, jejich funkce v organismu a jsou uvedeny konkrétní příklady. Významná část materiálu vysvětluje metabolické dráhy jednotlivých živin. Pozornost je věnována také roli vody a možnostem udržování acidobazické a iontové rovnováhy v rámci homeostázy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory