English for Museum and Gallery Students
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

19

vzniklo za podpory

English for Museum and Gallery Students
English for Museum and Gallery Students

Autoři

Kateřina Kozická

Anotace

Učebnice je určena studentům vyšších odborných škol se zaměřením na obor služby muzeí a galerií. Nejedná se o obvyklou učebnici rozvíjející všechny jazykové dovednosti. Důraz dává na zvládnutí profesně orientované terminologie, která je studentům představena pomocí textů v anglickém jazyce. Následně si studenti prověřují své znalosti základní odborné terminologie prací s textem a komunikací řízenou učitelem. Součástí učebnice je také gramatika, která představuje výběr z učiva na úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory