Speciální druhy cestovního ruchu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Speciální druhy cestovního ruchu
Speciální druhy cestovního ruchu

Autoři

Ing. Alena Votoupalová.

ISBN

978-80-88418-30-6

Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích cestovního ruchu, které mohou pracovníci v cestovních kancelářích vytvářet jako své produkty a tím je i nabízet klientům. Jednotlivé druhy jsou stručně popsány z pohledu motivace klientů, kdy každá osoba má jiné očekávání od cestovního ruchu, např. sportovní jedinci chtějí aktivní sportovní zájezd, filmoví diváci se jezdí dívat na natáčení, jiní chtějí zařídit svatbu v exotických destinacích, dále také z pohledu potřeb klientů, např. osoby se zdravotním postižením. Nemalá část skript je věnovaná zdravotnímu cestovnímu ruchu. Důležitou roli hrají cestovní kanceláře při zařizování akcí pro firmy, které potřebují zabezpečit různé formy cestovního ruchu pro své zaměstnance a to od konferencí a seminářů až po teambuildingové akce.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory