Vymezení základní terminologie a konceptů pro sociální práci s menšinami
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vymezení základní terminologie a konceptů pro sociální práci s menšinami
Vymezení základní terminologie a konceptů pro sociální práci s menšinami

Autoři

Mgr. Jana Kozlovská

Anotace

Tento kurz se zabývá terminologií využitelnou při práci s menšinami, se kterými se sociální pracovník setká ve své profesní praxi. Dále se zaměřuje na legislativní rámec pro národnostní menšiny a osoby žijící v sociálním vyloučení. Nedílnou součástí této opory je také téma multikulturalismu a sociální inkluze.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory