Železniční doprava
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Železniční doprava
Železniční doprava

Autoři

Vojtěch Novotný

Anotace

Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky moderní železniční dopravy. Seznámí čtenáře se základy organizace železničního provozu osobní i nákladní dopravy, silnými i slabými stránkami železnice, jednotlivými typy dopravních výkonů a také s problematikou infrastruktury a železničních stanic. Nedílnou součástí je i základní náhled na současný stav železnice v Česku a její přizpůsobení současným provozním potřebám.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory