Multikulturní péče
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Multikulturní péče
Multikulturní péče

Autoři

Mgr. Jaroslava Knapová

Anotace

Změny v národnostní, kulturní a etnické struktuře populace kladou vysoké nároky na členy ošetřovatelského týmu. Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče vyžaduje od zdravotníků nejen znalosti základních pojmů, ale také znalost specifik kulturně diferencované péče.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory