Obecná psychologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Obecná psychologie
Obecná psychologie

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

Kurz v úvodu seznamuje studenty se základními tématy a disciplínami psychologie a s jejími dějinami – především se třemi základními dějinnými fázemi psychologie, jimiž jsou psychoanalýza, behaviorismus a humanistické směry. V další části věnované obecné psychologii přináší poznatky o třech složkách psychiky (kognitivních funkcích, emocích a konativních funkcích).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

vzniklo za podpory