Bezpečnostní systémy a aplikace v souvislostech 1
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Bezpečnostní systémy a aplikace v souvislostech 1
Bezpečnostní systémy a aplikace v souvislostech 1

Autoři

Petr Hulík, Pavel Zeman

Anotace

Materiál „Bezpečnostní systémy a aplikace v souvislostech“ se zaměřuje na otázky a odpovědi týkající se bezpečnosti osob a majetku v širších souvislostech a rovinách. Vzhledem k rozsahu byl záměrně rozdělen na pět dílčích celků. Toto je první z nich.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory