Procesní právo - soudní a správní
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Procesní právo - soudní a správní
Procesní právo - soudní a správní

Autoři

Mgr. Radim Žiška

Anotace

Tento kurz se věnuje vybraným kapitolám z civilního práva procesního, soudního i správního, jelikož někdy o našich právech a povinnostech rozhodují správní orgány, nebo soudy. Dozvíme se o procesních odlišnostech soudních řízení sporných a tzv. nesporných konaných podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Objeví se zde pasáže o insolvenčním řízení, mezi kterými prvořadou pozornost věnujeme institutu oddlužení neboli osobnímu bankrotu, jehož cílem je umožnit dlužníkovi nový „finanční“ začátek. Kurz se zaobírá i cestou vymáhání dluhů prostřednictvím soudního exekutora. Nezapomínáme ani na řízení správní, jelikož všichni jsme byli, resp. budeme účastníky těchto řízení, přičemž rozhodnutí správních orgánů mohou být obvykle přezkoumána správními soudy z hlediska jejich zákonnosti. Kazuistiky jsou obsahově zvoleny zejména vzhledem sociálnímu zaměření studia. Kromě nich se v kurzu pracuje s prezentacemi, studijními materiály, judikáty, příslušnými právními předpisy, odbornými stanovisky, čímž student může dosáhnout stanovených kompetencí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory