Dějiny teologického a filosofického myšlení
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dějiny teologického a filosofického myšlení
Dějiny teologického a filosofického myšlení

Autoři

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Anotace

Kurz Dějiny filosofického a teologického myšlení slouží studentkám a studentům k obnovení nebo k získání základního přehledu jednotlivých dějinných epoch západní kultury do počátku nověku, jejich myšlenkové tradice, základních typů vztahování se k člověku, světu a Bohu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory