Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část

Autoři

Vojtová Markéta a Petra Plašilová

Anotace

Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části oboru Ošetřovatelství v chirurgických oborech jsou mimo téma všeobecné chirurgie zejména témata speciální chirurgie. Proto se s péčí o takové pacienty setkají studenti pouze na specializovaných pracovištích. Záměrem odborných textů je tedy přiblížit specifickou problematiku chirurgie všem. Jednotlivé kapitoly prezentují studentům problematiku transplantací ledvin, abdominální katastrofu a metodu léčby „open abdomen“, kraniotrauma a problematiku zevních fixátorů při léčbě zlomenin. Součástí výukového materiálu je obrazová dokumentace. Na přiložených videích je možné shlédnout péči o zevní fixátor, na druhém videu jsou prezentovány obecné často se vyskytující chyby během převazu chirurgických ran. Nedílnou součástí je ošetřovatelská péče o pacienty s výše uvedenými lékařskými diagnózami a nastínění možných prioritních ošetřovatelských diagnóz.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory