Vývoj informačních systémů
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Vývoj informačních systémů
Vývoj informačních systémů

Autoři

Kateřina Jeníčková

Anotace

Výukový materiál seznámí čtenáře s vývojem informačních systémů, s historií softwarového inženýrství a softwarových procesů, s problémy při vývoji složitých informačních systémů a způsoby jejich řešení. Ve výukovém materiálu budou vysvětleny a na příkladech ukázány jednotlivé modely a UML diagramy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory