Základy ekonomie a managementu
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Základy ekonomie a managementu
Základy ekonomie a managementu

Autoři

Ing. Lada Čmielová

Anotace

Digitální otevřený zdroj Základy ekonomie a managementu je určen především studentům vyšších odborných škol zdravotnických. Učební text vychází ze standardních osnov výuky předmětu Ekonomika a management, který se vyučuje takřka ve všech oborech vyšších odborných škol zdravotnických, a to v rozsahu cca 16 hodin (1 studijní období, 1 hodina týdně).Cílem je zjednodušeným a srozumitelným způsobem vysvětlit základní ekonomické pojmy a principy, nástroje a metody tak, aby byly užitečnou pomůckou pro odhalování vzájemných ekonomických souvislostí. Text je rozdělen do 5 kapitol, které jsou dále rozčleněné do podkapitol. Každá kapitola pak obsahuje stručný úvod, který seznamuje čtenáře s obsahem a cíli studia dané problematiky. Kapitoly také obsahují příklady a cvičení pro samostatnou práci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k ověření pochopení problematiky. S ohledem na omezený rozsah tohoto digitálního otevřeného zdroje, není jeho smyslem podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie. Vybrané kapitoly obsahují pouze základní orientaci v problematice, představují základní pojmy. Je vhodné kombinovat tento digitální otevřený zdroj s dalšími prameny a aktivně využívat přednášek a seminářů k objasnění případných nejasností. Zájemcům o hlubší pochopení uvedených témat je k dispozici seznam doporučené literatury.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory