Touristisches Potenzial der Tschechischen Republik
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Touristisches Potenzial der Tschechischen Republik
Touristisches Potenzial der Tschechischen Republik

Autoři

Dipl.-Germ. Lenka Procházková

ISBN

978-80-88418-66-5

Anotace

Tento výukový materiál se zabývá především odbornou terminologií v německém jazyce se zaměřením na turistický potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Osvojování jazykových kompetencí probíhá hlavně formou čtení a poslechu s porozuměním (globálního, selektivního a detailního), formou různých interaktivních cvičení i komplexnějšími úkoly v závěru výukového materiálu.Dieses Unterrichtsmaterial beschäftigt sich vor allem mit der deutschen Fachsprache zum Thema touristisches Potenzial und Voraussetzungen für die Entwicklung des Reiseverkehrs. Das Erwerben von Sprachkompetenzen erfolgt unter anderem durch Lese- und Hörverstehen (global, selektiv und detailliert), verschiedene interaktive Übungen sowie auch komplexe Aufgaben zum Schluss des Materials.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory