Mezinárodní obchod
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod

Autoři

Ing. Martina Jiříková

ISBN

978-80-88418-16-0

Anotace

Studijní text přibližuje základní principy mezinárodního obchodování od příčin jeho existence až po praktické provádění obchodních operací s cílem uvědomění si dopadu globalizace na mezinárodní obchodování, seznamuje s pojmy mezinárodní obchod, mezinárodní obchodní operace a zvlášť se zabývá celnictvím, celním řízením a rolí celní správy v mezinárodním obchodu, klade otázky a zároveň nabízí jakýsi kompas k orientaci při obchodování s jinými zeměmi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory