Praktická aplikace výzkumu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Praktická aplikace výzkumu
Praktická aplikace výzkumu

Autoři

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

Anotace

Praktická aplikace výzkumu je třetí částí kurzu Metody sociálního výzkumu. Tyto kurzy Vám pomohou získat znalosti a dovednosti sociálního výzkumu.
Praktická aplikace výzkumu přináší přehled v následujících oblastech a osvojíte si zde
1. Využití technik výzkumu
2. Pravidla pro vstup a pohyb v terénu při sběru dat
3. Techniky analýzy dat
4. Pravidla pro interpretaci výsledků analýzy
5. Zásady psaní výzkumné zprávy

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory