The Occupation of a Nutritional Therapist
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

18

vzniklo za podpory

The Occupation of a Nutritional Therapist
The Occupation of a Nutritional Therapist

Autoři

Ing. Radka Horáčková

Anotace

This material is created as a study material for the Secondary Medical School, for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is processed in accordance with the curriculum for the Higher Vocational School, the subject of Nutrition Therapy. This material will introduce the students to the characteristics of the field, required qualification, and requirements for this qualification and with the working possibilities after successful completion of studies.Tento materiál je vytvořen jako studijní materiál pro Střední zdravotnické školy, pro obor Nutriční terapeut za účelem rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce. Materiál je zpracován v souladu s osnovami pro Vyšší odbornou školu, obor Nutriční terapeut. Tento materiál seznámí studenty s charakteristikou oboru, s potřebnou kvalifikací, s požadavky na tuto kvalifikaci a s pracovními možnostmi vykonávání praxe po úspěšném ukončení studia.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

18

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory