Profesní identita sociálního pracovníka
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Profesní identita sociálního pracovníka
Profesní identita sociálního pracovníka

Autoři

Mgr. Daniela Ochmannová

Anotace

Kurz vede k získání znalostí a dovedností souvisejících s tématem profesní identita sociálního pracovníka. Věnuje se aktuálnímu postavení sociální práce jako oboru, současným problémům, výzvám a jejich dopadům do každodenní praxe sociálních pracovníků. Téma profesní identita sociálního pracovníka je zde pojato jak v rovině teorie, tak i formou sebereflexních cvičení a otázek do diskuse, které by měly účastníky kurzu vést k hlubšímu zkoumání své profesní identity. Poslední část kurzu otevírá oblast kompetencí sociálního pracovníka, potřebných pro práci s vlastní profesní identitou i pro péči o profesi samotnou.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory