Kmitočtové charakteristiky
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Kmitočtové charakteristiky
Kmitočtové charakteristiky

Autoři

Jiří Antoš

Anotace

Často se zajímáme o závislost obvodových veličin a funkcí na kmitočtu. Tyto závislosti označujeme jako kmitočtové charakteristiky.My se budeme aktuálně zabývat závislostí přenosu obvodu na kmitočtu v pasivních obvodech, tj. v obvodech, které se skládají pouze ze zdrojů, rezistorů (odporů), induktorů (cívek) a kapacitorů (kondenzátorů). Jedná se o komplexní funkce reálné proměnné, kterou je kmitočet f, popř. úhlový kmitočet ω.Do obvodových rovnic se pak úhlový kmitočet zavádí výrazy jωL a jωC.Kmitočet je v rovnicích vždy ve spojení s imaginární jednotkou, kterou v případě využití v elektrotechnice značíme j. Důvodem je eliminace problémů a shody při značení proudu jakožto elektrotechnické obvodové veličiny, který je standardně značen i. Nejen proto považujeme v kmitočtových charakteristikách za nezávisle proměnnou jω.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory