Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev
Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev

Autoři

Mgr. Marie Martiňáková

Anotace

Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál k modulu nutriční a dietologická praxe. Tematicky shrnuje nutriční postupy při idiopatických střevních zánětech a jejich komplikacích. Součástí textu je propojení informací z oblasti kliniky, preventivní výživy, léčebné výživy, pedagogiky a edukace. Důraz je kladen na praktickou přípravu nutričních terapeutů, edukaci nemocného do domácího léčení, schopnost individuálního přístupu k pacientovi a efektivitu celého edukačního procesu. Nezbytným předpokladem je předchozí nastudování teoretických principů a východisek vhodně vedené edukace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory