Odborná praxe Děti a mládež
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Odborná praxe Děti a mládež
Odborná praxe Děti a mládež

Autoři

PaedDr. Věra Millerová a PaedDr. Šárka Kozmíková

Anotace

Kurz Odborná praxe Děti a mládež si klade za cíl seznámit studenty s náročnou problematikou plánování edukační reality ve volnočasové oblasti v teoretické rovině, ale především vybavit je dovednostmi, které jim umožní teoretické znalosti úspěšně převádět do praktické roviny. Kurz je členěn do 4 samostatných lekcí, které na sebe logicky navazují.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory