Pastorace, dějinný vývoj pastorální teologie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pastorace, dějinný vývoj pastorální teologie
Pastorace, dějinný vývoj pastorální teologie

Autoři

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Anotace

Kurz seznamuje s vývojem pastorální teologie jako univerzitní disciplíny od jejího vzniku v poslední čtvrtině 18. století po současnost, v katolické církvi, ve středoevropském prostoru. Vychází především z učebnic pastorálky, opírá se o českou a německou literaturu. Cílem kurzu je získat alespoň schematický pojem o vývoji této disciplíny, vnímat její ovlivnění jak teologickými disciplínami, tak i společenským vývojem a tedy žitou křesťanskou praxí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory