Využití MS Excel a Word v praxi
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Využití MS Excel a Word v praxi
Využití MS Excel a Word v praxi

Autoři

Michael Kupec

Anotace

Ve výukovém materiálu MS Excel a Word v praxi by měl student naleznout srozumitelný podklad ke zvládnutí uvedených dvou programů, které jej provázejí nejen během celé doby studia, ale na které – s největší pravděpodobností – narazí také ve své praxi. Tento materiál na praktických příkladech uvádí základní, ale i pokročilé techniky. Správně využívaný Word a Excel usnadňuje práci v praxi i ve studiu. Při neinformovaném ovládání dokážou tyto programy život svého uživatele naopak zásadně zkomplikovat.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory