Dějiny pedagogiky 1
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dějiny pedagogiky 1
Dějiny pedagogiky 1

Autoři

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Anotace

Kurz se věnuje dějinám pedagogiky od antiky po středověk - Sokrates, Platón, Aristotelés.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory