Základy správy rádiového spektra
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Základy správy rádiového spektra
Základy správy rádiového spektra

Autoři

Petr Ondráček

Anotace

Výukový materiál se věnuje problematice spojené se správou rádiového spektra.Rádiové spektrum jako vzácný, omezený a obnovitelný přírodní zdroj a způsoby jeho využívání jsou zcela zásadní pro rozvoj všech bezdrátových komunikačních technologií na Zemi i v kosmu.Rádiové spektrum má svoji ekonomickou hodnotu a je komoditou obchodovatelnou na telekomunikačním trhu. Proto má jeho úroveň vliv i na konkurenceschopnost a výkonnost hospodářství každého státu.Díky uvedeným aspektům mají způsoby regulace a využívání rádiového spektra také výrazný podíl na ekonomické, sociální a kulturní úrovni společnosti. Tím je tedy správa a regulace rádiového spektra synergicky svázána i s politikou a strategií budování a rozvoje informační společnosti každého státu.Díky fyzikálním vlastnostem šíření elektromagnetických vln nelze striktně respektovat hranice jednotlivých států a správa a regulace rádiového spektra vyžaduje globální případně regionální přístup.Význam moderní správy rádiového spektra směrem k efektivnímu využívání roste zejména se současnými i budoucími potřebami infrastruktury a služeb založených na vysokorychlostních bezdrátových technologiích. Příkladem jsou mobilní sítě 5G, zavádění robotizace obsažené v konceptu Průmysl 4.0, podpora rozvoje internetu věcí a různých smart aplikací ve spojení s využíváním umělé inteligence na Zemi i v kosmu.Správa rádiového spektra se neobejde bez příslušně a komplexně vzdělaných odborníků dotýkajících se technických a humanitních oborů, kteří najdou uplatnění v aplikacích komunikačních a informačních technologií jak v různých mezinárodních organizacích, státní správě, tak i na různých pozicích ve výzkumu, výrobním průmyslu a u poskytovatelů radiokomunikačních služeb.Předkládaný materiál je zaměřen na poskytnutí základní orientace a získání potřebných znalostí pro orientaci ve značně širokém komplexu témat spojených se správou a využíváním rádiového spektra.Výklad a jeho metody jsou voleny s ohledem na to, že učitel nebo student se s touto problematikou setkává poprvé, stojí na začátku studia nebo se v ní potřebuje pro svoje úkoly rychle v ní zorientovat. To vše bez hlubšího odborného elektrotechnického vzdělání.Proto by měl tento materiál najít uplatnění ve výuce nejen na středních elektrotechnických odborných školách. Měl by sloužit i jako motivace středoškolských studentů k dalšímu univerzitnímu studiu technických, ekonomických a právních oborů spojených se správou rádiového spektra a pro využití v praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory