Dějiny pedagogiky 2
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dějiny pedagogiky 2
Dějiny pedagogiky 2

Autoři

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Anotace

Změna pojetí pedagogiky v renesanci - Historický kontext
Hlavní myšlenkové proudy renesance - Erasmus Rotterdamský, Martin Luther, Philipp Melanchthon, Jan Ámos Komenský, Ignác z Loyoly.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory