Anatomie a fyziologie III
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Anatomie a fyziologie III
Anatomie a fyziologie III

Autoři

MVDr. Radka Noháčová

Anotace

Výukový text je zaměřen na anatomický popis struktur centrálního a periferního nervového systému, smyslových orgánů a ostatních smyslů, trávicí soustavy a kožní soustavy hospodářských zvířat. Text dále obsahuje základy neurofyziologie a fyziologie výše zmíněných orgánových soustav. Součástí textu jsou interaktivní testy k procvičování získaných znalostí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory